Ann. E. Knudsen: Kan kreativitet understøtte læring?

Kan kreativitet understøtte læring?

Kom godt fra skolestart.

Der er ingen tvivl om, at når et barn er kreativt, bruger sine sanser og hænder, så har det værdi i sig selv. Det er motiverende og børn bliver ”glade i låget” af det, hvilket selvfølgelig har afsmittende effekt på mange andre ting, et barn kan foretage sig.

Men fra et hjerneforsknings perspektiv er der i det mindste yderligere én vigtig pointe, som knytter en sammenhæng mellem kreativitet og læring. Hver eneste gang et barn bruger fin- og fingermotorikken på højre hånd, enten alene eller i samspil med venstre hånd, så er det stimulation af tidlig sproglig opmærksomhed.

Alle områder inde i ”den gamle del” af hjernen har i cortex (hjernebarken – det yderste lag af nerveceller, vi har på hjernens overflade) et tilhørende associationsområde som fungerer som hjælp og støtte til de forskellige kognitive funktioner. Der er kun to områder på hele hjernebarken, som har præcis samme celleopbygning og kemi. Det ene er sprogområdernes hjælpeområde på hjernebarken og det andet er hjælpeområdet for fin- og fingermotorik på højre hånd.

Netop disse to områder grænser op til hinanden på hjernebarken.

Dette betyder, at der er begrundet håb om ”overflow”, altså at hver gang man stimulerer fin- og fingermotorikken på højre hånd, så arbejder man samtidig med stimulation af tidlig sproglig opmærksomhed – et faktum, som vi bruger meget indenfor genoptræning efter hjerneskader. Hvis et menneske f.eks. har fået en venstresidig hjerneblødning og enten det ene eller begge sprogområder er berørt (afasi), så er en væsentlig del af genoptræning af sproget, at fysioterapeuten arbejder med alle former for stimulation af funktionerne i højre hånd.

Det skal så siges, at det også er højre hånd, selvom barnet er venstrehåndet.

Dette betyder selvfølgelig ikke, at man tvinger barnet til at skifte hånddominans, det kommer der ikke noget godt ud af. Men det betyder, at man skal være meget opmærksom på at alle børn, også venstrehåndede, så i hvert fald får involveret højre hånds fin- og fingermotorik i samlelege, noget som skal koordineres, samles, fixes, ordnes, osv.

Denne viden om sammenhæng mellem hjerner, læring og fingermotorik er en medvirkende årsag til, at folkeskolereformen havde til hensigt, at sætte kunst, design og aktivitetstimer på skoleskemaet – desværre er der aldrig rigtigt fulgt penge med til at gennemføre de gode hensigter, hvilket betyder, at det stadig er et stort ansvar for forældre, at sætte aktiviteter i gang til at aktivere fin- og fingermotorik, så vi hjælper vores børn til den bedst mulige skolestart.

ann_e_knudsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *