Læs de fem gode råd fra Professoren // Sådan fremmer du kreativiteten hos dit barn

Vi er selvsagt optagede af børns kreativitet her hos Kreakassen – og hvordan vi kan fremme netop den egenskab. Derfor er vi så ualmindelig begejstrede for alle vores kompetente eksperter. I dag er det Professor i kreativitet & Forfatter Lene Tanggaard, der gavmildt deler ud. Lene har skrevet en lang række bøger om kreativitet i virksomhed såvel som i den private sfære. Velkommen, Lene:

lenetangaard

Børns kreativitet – hvad ved vi?

Spørgsmålet om, hvordan man fremmer børns kreativitet har været omgærdet af fornyet

interesse de senere år, men det står, måske overraskende, ikke alt for godt til.

I en nylig undersøgelse af mere end 250.ooo scores blandt amerikanske børn på The

Torrance Test of Creative Thinking (TTCT) konkluderede Kim (2011), at amerikanske

børns score på denne klassiske kreativitetstest har været dalende siden begyndelsen af

1990erne, og forskerne retter skytset mod test-regimer i skolen, der kun fokuserer på at

lære børnene at svare korrekt på de spørgsmål, der allerede findes og på børns overforbrug

af computerspil. Det er, hævder Kim, paradoksalt, at befolkningers IQ-score samlet set

stiger over tid, mens vores kreativitetsscore (ofte målt i form af test af divergent tænkning

som det sker i TTCT) altså er faldende. Testen blev udviklet i 1960’erne og består i en

forholdsvis simpel problemløsningstest, hvor man bliver bedt om at finde alternative

brugsmuligheder til eksempelvis en mursten, en bog eller en kande. Testen måler især på

hastighed (antal ideer), fleksibilitet (variationer af kategorier i svar), originalitet (målt

statistisk i sammenligning med andre testsvar) og elboration (hvor nuancerede svar, der

gives).

 

Hvordan gør man?

Det er min erfaring, at de fleste vældig gerne vil arbejde kreativt, og at selve termen for de

fleste konnoterer noget positivt.

Jeg har i flere sammenhænge beskrevet og vist, at kreative læreprocesser handler om, at

børn får lejlighed til at eksperimentere og lege med mange forskellige materialer og at de

får mulighed for at fordybe sig. Det er på mange måder det, Kreakassen giver anledning til.

I min kommende bog FAQ – kreativitet oplister jeg fem aspekter, som er vigtige for børns

kreativitet.

 

1: Få kreativitet ind i hverdagen. Lad børnene være medinvolverede i skabende aktiviteter

og undersøg verdenen sammen med dem.

 

2: Giv børnene mulighed for at bruge deres fantasi og lær dem at eksperimentere. Giv

dem mulighed for at tilvirke egne produkter og at vende genrer på hovedet. 4-5 årige leger i

en helt almindelig leg ofte med mønstre/former, størrelser, mængder, optællinger, rumlige

dimensioner (højde, bredde, placering). Den legende og eksperimenterende tilgang

udelukker ikke, at der læres samtidigt.

 

3: Overvej hvordan du motiverer til kreativitet. Prøv at udfordre dine egne

kreativitetsdogmer om, at der skal arbejdes på en bestemt måde, for at der sker noget

kreativt.

 

4: Vær ikke bange for at bruge kreativitet som et instrument til noget andet. Hvis de

kreative aktiviteter resulterer i brugbare produkter – gode kager til hele skolen, kunst på

væggen, en opryddet kælder eller et bed, der er klar til foråret, så gør det ikke noget.

Selvom kreativitet har værdi i sig selv, så gør det ikke noget, at der også skabes noget, der

er nyttigt.

 

5: Du er rollemodel som voksen. Det bedste, du kan gøre er at gå foran med dit eget

eksempel. Om du vil det eller ej, så vil børnene gøre det, du gør.

Så det er altså bare at gå i gang.

Referencer

http://hansreitzel.dk/P%C3%A6dagogik/FAQ-om- kreativitet/9788741261713

Color abstract scenic picture paints on paper

Color abstract scenic picture paints on paper

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *